Skrzyńska, K. (2023). Osada Siennica w kontekście wczesnośredniowiecznej rubieży południowo-wschodniego Mazowsza. Archeologia Polski, 68, 209–242. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.007