Nowak, K., Rola, J., Towarek, A., & Wagner, B. (2023). Siekierka z piętką typu nordyjskiego „ze Szczecina”. Głos w dyskusji na temat obecności replik w zbiorach muzealnych. Archeologia Polski, 68, 357–369. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.012