Kalaga, J. (2023). Andrzej Buko, ŚWIT PAŃSTWA POLSKIEGO, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2021, 327 ss., 95 rycin w tekście. Archeologia Polski, 68, 371–386. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.013