Kerneder-Gubała, K., & Kowalewska-Marszałek, H. (2023). Bibliografia prac dr hab. Zofii Sulgostowskiej, prof. IAE PAN, za lata 2014–2019. Archeologia Polski, 68, 40–41. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/3701