Gałecki, Z. (2023). Nazwa miejscowa i wodna Siennica w świetle danych onomastycznych: ANEKS. Archeologia Polski, 68, 243–249. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.008