Urbańczyk, P. (2023). Słowianie byli „produktem” przypadku historycznego!?. Archeologia Polski, 68, 285–315. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.010