Ginter, B. (2014). Profesor Michał Kobusiewicz, poznaniak z wyboru. W siedemdziesięciopięciolecie urodzin. Archeologia Polski, 59(1-2), 21–25. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/452