Sobkowiak-Tabaka, I., Bobrowski, P., Kurgan-Przybylska, M., & Anioła, M. (2014). Przejawy życia duchowego w neolicie. Antropomorficzna plastyka figuralna z Raciborza-Studziennej. Archeologia Polski, 59(1-2), 187–207. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/458