Boroń, T., & Winiarska-Kabacińska, M. (2014). Analiza wyposażenia grobowego w kulturze ceramiki sznurowej na przykładzie pochówku szkieletowego z Nieborowej na Polesiu Lubelskim. Archeologia Polski, 59(1-2), 209–230. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/459