Boroń, Tomasz, i Małgorzata Winiarska - Kabacińska. 2016. „Wieliszew, Powiat Legionowski, Stanowiska III, VIb; Wykopy XVI, XVIIc: Przyczynek Do rozważań Nad wytwórczością Krzemienną schyłkowego Mezolitu (przemysł Kokrowski)”. Archeologia Polski 61 (styczeń):25-72. https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/199.