Trzeciecki, Maciej. 2016. „„Cahiers De Civilisation médiévale. Xe–XIIe siècles”, 48/191: 2005, Juillet-Septembre, 108 ss.; «Cahiers De Civilisation médiévale. Xe–XIIe siècles», 57/226: 2014, Avril-Juin, 111 ss., 7 Rycin W tekście : [recenzja]”. Archeologia Polski 61 (styczeń):296-99. https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/211.