Gediga, Bogusław. 2021. „Jubileusz Profesora Zbigniewa Bukowskiego”. Archeologia Polski 66 (listopad):7-12. https://doi.org/10.23858/APol66.2021.001.