Libera, Jerzy, i Piotr Mączyński. 2023. „Przyczynek Do Badań Nad Chronologią dwuściennych Siekier Krzemiennych Na przykładzie Znaleziska Z miejscowości Pieniany-Kolonia (Grzęda Sokalska)”. Archeologia Polski 68 (grudzień):69-89. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.003.