Skrzyńska, Katarzyna. 2023. „Osada Siennica W kontekście wczesnośredniowiecznej rubieży południowo-Wschodniego Mazowsza”. Archeologia Polski 68 (grudzień):209-42. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.007.