Kerneder-Gubała, Katarzyna, i Hanna Kowalewska-Marszałek. 2023. „Bibliografia Prac Dr Hab. Zofii Sulgostowskiej, Prof. IAE PAN, Za Lata 2014–2019”. Archeologia Polski 68 (grudzień):40-41. https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/3701.