Kerneder-Gubała, Katarzyna. 2014. „Donkalnio Ir Spigino Mezolito – Neolito Kapinynai. Seniausi Laidojimo Paminklai Lietuvoje, Adomas Butrimas Wilno 2012 : [recenzja]”. Archeologia Polski 59 (1-2), 306-12. https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/467.