Kowalewska – Marszałek, H. (2016) „Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000–2800 př. Kr.), Milan Zápotocký, Marie Zápotocká, [w:] Památky archeologické, Supplementum 18, Prague 2008, 586 ss., 162 tablice, liczne ryciny i mapy w tekście : [recenzja]”, Archeologia Polski, 61, s. 285–289. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/209 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).