Trzeciecki, M. (2016) „„Cahiers de civilisation médiévale. Xe–XIIe siècles”, 48/191: 2005, Juillet-Septembre, 108 ss.; «Cahiers de civilisation médiévale. Xe–XIIe siècles», 57/226: 2014, Avril-Juin, 111 ss., 7 rycin w tekście : [recenzja]”, Archeologia Polski, 61, s. 296–299. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/211 (Udostępniono: 13 kwiecień 2024).