Boroń, T., Winiarska-Kabacińska, M. i Sołodko, A. . (2019) „Rydno IV/47. Organizacja przestrzenna obozowisk w krzemienicy kultury janisławickiej w świetle badań funkcjonalnych, składanek oraz planigrafii znalezisk archeologicznych”, Archeologia Polski, 64, s. 125–155. doi: 10.23858/APOL64.2019.004.