Nowak, K., Sielicka, K. i Miazga, B. (2022) „Skarb z Paszowic, woj. dolnośląskie. Analiza śladów produkcji i (nie)używania”, Archeologia Polski, 67, s. 81–115. doi: 10.23858/APol67.2022.004.