Szczepanik, P. (2022) „Zważyć sacrum? Uwagi nad metodami badań wczesnośredniowiecznych masek z Opola”, Archeologia Polski, 67, s. 235–248. doi: 10.23858/APol67.2022.008.