Libera, J. i Mączyński, P. (2023) „Przyczynek do badań nad chronologią dwuściennych siekier krzemiennych na przykładzie znaleziska z miejscowości Pieniany-Kolonia (Grzęda Sokalska)”, Archeologia Polski, 68, s. 69–89. doi: 10.23858/APol68.2023.003.