Maik, J., Łuczkiewicz, P. i Kleemann, J. (2023) „Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Malborku-Wielbarku, stan. 1 (5)”, Archeologia Polski, 68, s. 161–179. doi: 10.23858/APol68.2023.005.