Skrzyńska, K. (2023) „Osada Siennica w kontekście wczesnośredniowiecznej rubieży południowo-wschodniego Mazowsza”, Archeologia Polski, 68, s. 209–242. doi: 10.23858/APol68.2023.007.