Nowak, K., Rola, J., Towarek, A. i Wagner, B. (2023) „Siekierka z piętką typu nordyjskiego «ze Szczecina». Głos w dyskusji na temat obecności replik w zbiorach muzealnych”, Archeologia Polski, 68, s. 357–369. doi: 10.23858/APol68.2023.012.