Kalaga, J. (2023) „ 95 rycin w tekście”., Archeologia Polski, 68, s. 371–386. doi: 10.23858/APol68.2023.013.