Urbańczyk, P. (2023) „Słowianie byli «produktem» przypadku historycznego!?”, Archeologia Polski, 68, s. 285–315. doi: 10.23858/APol68.2023.010.