Sobkowiak-Tabaka, I., Bobrowski, P., Kurgan-Przybylska, M. i Anioła, M. (2014) „Przejawy życia duchowego w neolicie. Antropomorficzna plastyka figuralna z Raciborza-Studziennej”, Archeologia Polski, 59(1-2), s. 187–207. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/458 (Udostępniono: 30 listopad 2023).