[1]
D. Cyngot, „Bibliografia prac dr Eleonory Tabaczyńskiej”, APOL, t. 61, s. 15–24, sty. 2016.