[1]
T. Boroń i M. Winiarska - Kabacińska, „Wieliszew, powiat legionowski, stanowiska III, VIb; wykopy XVI, XVIIc: przyczynek do rozważań nad wytwórczością krzemienną schyłkowego mezolitu (przemysł kokrowski)”, APOL, t. 61, s. 25–72, sty. 2016.