[1]
E. Tabaczyńska, „Głos w dyskusji”, APOL, t. 61, s. 213–218, sty. 2016.