[1]
J. Lech, „Do historii badań i udostępnienia neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach”, APOL, t. 61, s. 241–278, sty. 2016.