[1]
H. Kowalewska – Marszałek, „Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000–2800 př. Kr.), Milan Zápotocký, Marie Zápotocká, [w:] Památky archeologické, Supplementum 18, Prague 2008, 586 ss., 162 tablice, liczne ryciny i mapy w tekście : [recenzja]”, APOL, t. 61, s. 285–289, sty. 2016.