[1]
H. Kowalewska-Marszałek, „Bibliografia prac Profesora dr. hab. Bogdana Balcera”, APOL, t. 64, s. 29-38, grudz. 2019.