[1]
D. Cyngot i A. Zalewska, „... Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. Doktor archeologii, «Maestra» Eleonora Tabaczyńska in memoriam (5 sierpnia 1931–15 czerwca 2015)”, APOL, t. 61, s. 307–358, sty. 2016.