[1]
T. Galiński, „Wczesnomezolityczne łuki myśliwskie z Bolkowa na Pomorzu Zachodnim”, APOL, t. 64, s. 73–123, grudz. 2019.