[1]
T. Boroń, M. Winiarska-Kabacińska, i A. . Sołodko, „Rydno IV/47. Organizacja przestrzenna obozowisk w krzemienicy kultury janisławickiej w świetle badań funkcjonalnych, składanek oraz planigrafii znalezisk archeologicznych”, APOL, t. 64, s. 125–155, grudz. 2019.