[1]
M. Deka, „Doc. dr. hab. Andrzej Niewęgłowski (2.03.1932–14.12.2020)”, APOL, t. 66, s. 326–330, lis. 2021.