[1]
K. Nowak, K. Sielicka, i B. Miazga, „Skarb z Paszowic, woj. dolnośląskie. Analiza śladów produkcji i (nie)używania”, APOL, t. 67, s. 81–115, grudz. 2022.