[1]
P. Szczepanik, „Zważyć sacrum? Uwagi nad metodami badań wczesnośredniowiecznych masek z Opola”, APOL, t. 67, s. 235–248, grudz. 2022.