[1]
D. Cyngot, „Analiza funkcji tzw. chaty z beczką (obiekt 1/62) z grodziska w Kaliszu na Zawodziu. Perspektywa etnolingwistyczna”, APOL, t. 68, s. 43–67, grudz. 2023.