[1]
J. Libera i P. Mączyński, „Przyczynek do badań nad chronologią dwuściennych siekier krzemiennych na przykładzie znaleziska z miejscowości Pieniany-Kolonia (Grzęda Sokalska)”, APOL, t. 68, s. 69–89, grudz. 2023.