[1]
A. Strobin, „Groby szkieletowe w kulturze oksywskiej”, APOL, t. 68, s. 91–160, grudz. 2023.