[1]
J. Maik, P. Łuczkiewicz, i J. Kleemann, „Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Malborku-Wielbarku, stan. 1 (5)”, APOL, t. 68, s. 161–179, grudz. 2023.