[1]
K. Skrzyńska, „Osada Siennica w kontekście wczesnośredniowiecznej rubieży południowo-wschodniego Mazowsza”, APOL, t. 68, s. 209–242, grudz. 2023.