[1]
K. Nowak, J. Rola, A. Towarek, i B. Wagner, „Siekierka z piętką typu nordyjskiego «ze Szczecina». Głos w dyskusji na temat obecności replik w zbiorach muzealnych”, APOL, t. 68, s. 357–369, grudz. 2023.