[1]
J. Kalaga, „ 95 rycin w tekście”., APOL, t. 68, s. 371–386, grudz. 2023.