[1]
K. Kerneder-Gubała i H. Kowalewska-Marszałek, „Bibliografia prac dr hab. Zofii Sulgostowskiej, prof. IAE PAN, za lata 2014–2019”, APOL, t. 68, s. 40–41, grudz. 2023.