[1]
P. Urbańczyk, „Słowianie byli «produktem» przypadku historycznego!?”, APOL, t. 68, s. 285–315, grudz. 2023.