[1]
I. Sobkowiak-Tabaka, P. Bobrowski, M. Kurgan-Przybylska, i M. Anioła, „Przejawy życia duchowego w neolicie. Antropomorficzna plastyka figuralna z Raciborza-Studziennej”, APOL, t. 59, nr 1-2, s. 187–207, sty. 2014.